Sankt Lukas Stiftelsen
 » FAKTA  » STØTTE  » DIAKONI  » KONTAKT  » ARRANGEMENTER  » AKTIVITETER  » LEDIG STILLING

Tryk her for at udskrive siden

Hospicepleje

Hospice betyder herberg eller velkommen, og betegnelsen blev oprindelig brugt om en hvile- og rasteplads for rejsende. I dag er Hospice betegnelsen for steder, hvor der tilbydes behandling, pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Hospicefilosofien bygger på en helhedsorienteret tankegang, hvor formålet er, at det menneske, der nærmer sig afslutningen på sit liv, sammen med sine nærmeste tilbydes professionel hjælp ved problemer af såvel fysisk, psykisk, social som åndelig karakter.

Grundtankerne i hospice-omsorgen er at give mennesker mulighed for at tilbringe den sidste del af livet hjemme eller i et hjemligt miljø:
· Med tid til nærvær og samvær med deres nærmeste
· Med den nødvendige professionelle hjælp fra et tværfagligt sammensat team
· Med den bedst mulige livskvalitet
· Lindret for de gener, deres sygdom og begrænsede levetid måtte give

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen åbnede landets første hospice i oktober 1992, og landets første hjemmehospice blev ligeledes etableret her, da Stiftelsen i efteråret 1996 indgik aftale med Københavns Amt om etablering af et tværfagligt sammensat palliativt team, der skulle supplere primærsektorens behandling og omsorg for uhelbredeligt syge og døende i eget hjem.

Thomas Feveile, Hospiceleder

 

Sankt Lukas Stiftelsen · Bernstorffsvej 20 · 2900 Hellerup · Tlf. 3945 5200 · Fax 3945 5300 · admin@sanktlukas.dk